Om du vill testa på hur våra musiktävlingar fungerar kan du enkelt få ett gratisprov. Fyll bara i formuläret så skickar vi tävlingen direkt till din epost. Gratisprovet innehåller frågor till 5 låtar. Du förbinder dig inte att köpa något.

Beställ ett gratisprov (inget köpkrav)

* obligatoriskt

// 40) return;
mce_preload_checks++;
try {
var jqueryLoaded=jQuery;
} catch(err) {
setTimeout(‘mce_preload_check();’, 250);
return;
}
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://downloads.mailchimp.com/js/jquery.form-n-validate.js’;
head.appendChild(script);
try {
var validatorLoaded=jQuery(”#fake-form”).validate({});
} catch(err) {
setTimeout(‘mce_preload_check();’, 250);
return;
}
mce_init_form();
}
function mce_init_form(){
jQuery(document).ready( function($) {
var options = { errorClass: ‘mce_inline_error’, errorElement: ‘div’, onkeyup: function(){}, onfocusout:function(){}, onblur:function(){} };
var mce_validator = $(”#mc-embedded-subscribe-form”).validate(options);
$(”#mc-embedded-subscribe-form”).unbind(‘submit’);//remove the validator so we can get into beforeSubmit on the ajaxform, which then calls the validator
options = { url: ‘http://musiktavling.us2.list-manage2.com/subscribe/post-json?u=902a4a9467fd89274f2977377&id=0eed7310e0&c=?’, type: ‘GET’, dataType: ‘json’, contentType: ”application/json; charset=utf-8″,
beforeSubmit: function(){
$(‘#mce_tmp_error_msg’).remove();
$(‘.datefield’,’#mc_embed_signup’).each(
function(){
var txt = ‘filled’;
var fields = new Array();
var i = 0;
$(‘:text’, this).each(
function(){
fields[i] = this;
i++;
});
$(‘:hidden’, this).each(
function(){
var bday = false;
if (fields.length == 2){
bday = true;
fields[2] = {‘value’:1970};//trick birthdays into having years
}
if ( fields[0].value==’MM’ && fields[1].value==’DD’ && (fields[2].value==’YYYY’ || (bday && fields[2].value==1970) ) ){
this.value = ”;
} else if ( fields[0].value==” && fields[1].value==” && (fields[2].value==” || (bday && fields[2].value==1970) ) ){
this.value = ”;
} else {
if (/\[day\]/.test(fields[0].name)){
this.value = fields[1].value+’/’+fields[0].value+’/’+fields[2].value;
} else {
this.value = fields[0].value+’/’+fields[1].value+’/’+fields[2].value;
}
}
});
});
$(‘.phonefield-us’,’#mc_embed_signup’).each(
function(){
var fields = new Array();
var i = 0;
$(‘:text’, this).each(
function(){
fields[i] = this;
i++;
});
$(‘:hidden’, this).each(
function(){
if ( fields[0].value.length != 3 || fields[1].value.length!=3 || fields[2].value.length!=4 ){
this.value = ”;
} else {
this.value = ‘filled’;
}
});
});
return mce_validator.form();
},
success: mce_success_cb
};
$(‘#mc-embedded-subscribe-form’).ajaxForm(options);

});
}
function mce_success_cb(resp){
$(‘#mce-success-response’).hide();
$(‘#mce-error-response’).hide();
if (resp.result==”success”){
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).show();
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).html(resp.msg);
$(‘#mc-embedded-subscribe-form’).each(function(){
this.reset();
});
} else {
var index = -1;
var msg;
try {
var parts = resp.msg.split(‘ – ‘,2);
if (parts[1]==undefined){
msg = resp.msg;
} else {
i = parseInt(parts[0]);
if (i.toString() == parts[0]){
index = parts[0];
msg = parts[1];
} else {
index = -1;
msg = resp.msg;
}
}
} catch(e){
index = -1;
msg = resp.msg;
}
try{
if (index== -1){
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).show();
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).html(msg);
} else {
err_id = ‘mce_tmp_error_msg’;
html = ‘

‘+msg+’

‘;

var input_id = ‘#mc_embed_signup’;
var f = $(input_id);
if (ftypes[index]==’address’){
input_id = ‘#mce-‘+fnames[index]+’-addr1′;
f = $(input_id).parent().parent().get(0);
} else if (ftypes[index]==’date’){
input_id = ‘#mce-‘+fnames[index]+’-month’;
f = $(input_id).parent().parent().get(0);
} else {
input_id = ‘#mce-‘+fnames[index];
f = $().parent(input_id).get(0);
}
if (f){
$(f).append(html);
$(input_id).focus();
} else {
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).show();
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).html(msg);
}
}
} catch(e){
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).show();
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).html(msg);
}
}
}
// ]]>


Rekommenderade musikfrågesporter